שבת שחל לאחר שביעי של פסח, האם מותר לאכול תערובת חמץ שנגנזה קודם המועד? האם מותר לבשל התערובת ביו"ט לצורך שבת?

האם גם בנסיבות אלו יחול הכלל: "מגו דאתקצאי בין השמשות אתקצאי לכל השבת" ולאור זה תאסר אכילת תערובת החמץ בשבת? 

לשיטת הנוהגים למכור חמץ לנכרי, כיצד ינהגו והרי הקניה חזרה מן הגוי תתבצע רק במוצאי השבת?

תערובת חמץ המותרת בגניזה נאסרה רק באכילה ולא בהנאה,האם לאור זאת מותר יהיה להכינה לאכילה בשבת?

תגיות: 
תאריך: 
09/04/12 י"ז ניסן התשע"ב
x

Audio Playlist