האם מותר בשבת להניח על המיחם פת קפואה להפשירה או פת רכה ע"מ להקשיחה כמצה?

לשיטת הרמב"ם, מדוע התירו להניח בשבת רק על המיחם ולא על הפלטה?
היש לחשוש שהחימום ע"ג מיחם מביא לאיסור "מכה בפטיש" היות ומכשיר את הפת הקפואה לאכילה?
למקפידים להניח הפת על המיחם כשהיא מכוסה במגבת או בכיסוי אחר, האם עוברים על איסור הטמנה?

תגיות: 
תאריך: 
02/05/12 י' אייר התשע"ב
x

Audio Playlist