כיצד ניתן לגבות פיצויים על נזקי קטנים שגנבו עגלות סופר לשם הובלת קרשים למדורת ל"ג לעומר?

מהו גיל הקטנים ובאלו נסיבות ניתן לתבוע את הוריהם על נזק שגרמו לאותם עגלות?
הישנם דרכים לאכוף פסיקת דין על נכסים שבשימושם של הקטינים ע"מ לגבות מהם את סכומי הפיצויים?
קטינים שלא מחזיקים ברכוש כלשהו (אופניים, טל' נייד, מחשב וכיו"ב), כיצד ניתן לממש את פס"ד לגביית הפיצויים?

תאריך: 
11/05/12 י"ט אייר התשע"ב
x

Audio Playlist