דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים לספור ספירת העומר 20 דקות לאחר השקיעה למרות שטרם ירדה החשכה?

לשיטת הסוברים שמצוות ספירת העומר הינה מדרבנן, האם יצא ידי חובתו אם ספר בין השמשות?
ציבור שאינו מדקדק במצוות אשר סיימו תפילת ערבית בין השמשות, האם יספרו בברכה בשביל לזכות אותם?
מה מציע הגר"ע יוסף לציבור לעשות ע"מ שלא להיכשל באיסור ברכה לבטלה ויחד עם זאת לצאת ידי חובת מצוות הספירה?