הניתן לשנות יעוד של כספי צדקה שנתרמו למוסד או לישיבה מסויימת?

בנסיבות שאין דורש זמן רב לכספים שהצטברו בקופת צדקה של מוסד מסויים, כיצד על הגבאים לפעול?
היש גדרי שמירה על הכספים שבקופות הצדקה והאם חייבים לשמור אותם בכספת?

תאריך: 
18/05/12 כ"ו אייר התשע"ב
x

Audio Playlist