גניזת ס"ת שבלה, האם זקוק לכיסוי נוסף להכנסתו לכלי חרס? האם חייבים לגנזו אצל קבר ת"ח?

מהי הסיבה לדרישה לאטימה של הכלי בו מונח ספר התורה הנגנז?
אם מגמת גניזת ספר התורה הינה שימורו, מדוע דווקא בכלי חרס ואצל תלמיד חכמים?

תאריך: 
01/06/12 י"א סיון התשע"ב
x

Audio Playlist