האם לא היה ראוי לגזור תענית ציבור על אסון שריפת שני בתי כנסת ושבעת ספרי תורה?

הניתן להקיש מחובת התענית על מותו של תלמיד חכמים ולהחילה גם על שריפת ס"ת?
מרן השו"ע פסק שהרואה בחלום ס"ת שנשרף חייב בתענית, האם ניתן ללמוד מכאן לשאלתנו?
מהי, אם כן, הדרך הנאותה שבה צריך ללכת בנסיבות אלו כשהוא אינו יכול לענות גופו?

תאריך: 
31/05/12 י' סיון התשע"ב
x

Audio Playlist