צום ט' באב שנדחה, האם מניקות ומעוברות פטורות מלהתענות בו?

נראה מן התלמוד שכאשר ט' באב דחוי לבעל ברית מן המנחה היות וזה יו"ט פרטי שלו, האם ניתן להחיל פטור על העוברות בגלל שתענית זו קלושה יותר?
ליהודי תימן שלא סמכו על מקור תלמודי זה ואף נהגו להחמיר אף ביום י"ז בתמוז הדחוי, מה יהיה א"כ דינן של העוברות ומניקות בתענית זו?
מהי שיטתו של הרמב"ם לאור פסקיו שצומות אלו הינן חובה שכן אף בבית שני התענו בהם, האם למרות זאת יפטור העוברות בגלל הצום שנדחה?

תגיות: 
תאריך: 
18/07/12 כ"ח תמוז התשע"ב
x

Audio Playlist