ט' באב שחל ביום השבת, האם לשיטת הרמב"ם חלים באותו שבוע איסורי תספורת וכיבוס?

במשנה נאמר: "שבת שחל ט' באב להיות בתוכה ..", האם בדווקא או אף אם חל בסוף אותו שבוע?
לא הסתפר ביום חמישי לכבוד השבת, האם רשאי להסתפר למחרת ביום שישי למרות שהוא ט' באב?
מדוע הרמב"ם נתעלם מאיסור תספורת וכיבוס בט' באב שחל בשבת והרי בהלכה קודמת התייחס לדחיית הצום בנסיבות אלה?

תגיות: 
תאריך: 
18/07/12 כ"ח תמוז התשע"ב
x

Audio Playlist