דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר לנעול נעלי אפוס בט' באב או ביום הכיפורים?

הרמב"ם הוסיף בהלכות שביתת עשור נימוק לאיסור נעילת הסנדל "שהרי קושי הארץ מגיע לרגלו" האם לפי מבחן זה יש להתיר נעל שסולייתו מעור דק?
נעלי אפוס שסולייתן אינה מעור והחיפוי מעורב בנוסף לעור, האם מותר בנעילה משום שלא מרגישים קושי ארץ או משום שלא בכהאי גוונא גזרו חכמי ישראל?
לשיטת מרן השו"ע שאיסור הנעילה כולל גם מנעל המחופה בעור. האם יכלול איסור זה גם נעילה המיועדת לריפוי או להגנה מנזקים?