דילוג לתוכן העיקרי

תענית ט' באב שנדחתה ליום א', האם מותר ללבוש בו בגד מכובס?

מהי המשמעות של דחיית התענית, היש לעובדה זו השפעה על דיני האבלות הנוהגים בד"כ ביום ט' באב?
מדוע הרמב"ם כורך בהלכות אבל את איסור כיבוס או לבישת הבגדים החדשים או המגוהצים דווקא אם הם לבנים?
כיצד יש להתארגן עם ביגוד מתאים לתענית ט' באב המתחילה עם צאת השבת?