היש לפנות אל הרב בתואר כבוד ובגוף נסתר משום כבוד התורה?

מה ניתן ללמוד מהמקורות בתורה, בתלמוד ובמדרשים על דרכי הפניות של התלמידים לרבותיהם ?

תאריך: 
29/08/12 י"א אלול התשע"ב
x

Audio Playlist