מה דינו של בשר שנחלט כראוי בלא שהוכשר תחילה ע"י מליחה ?

האם משערים בדם שפירש לכאורה בבישול, כנגד החתיכה בלבד או כנגד כל התבשיל ?
האם יש מקום להתיר הבשר גם לסומכים על פסקיו של השו"ע ?
הרמב"ם בעקבות התלמוד לא התייחס לארוע שכזה, האם ניתן להקיש ממה שפסק בענין חליטת חמץ ?

תאריך: 
30/08/12 י"ב אלול התשע"ב
x

Audio Playlist