נשים הנוטלות ידיהן בשחר, האם רשאיות לברך "וצונו על נטילת ידים"?

מהו המאפיין של רוב ברכות השחר ומדוע אין בנוסח שלהם "אשר קדשנו במצוותיו וצונו"?   
האם גם אשה תתחייב בברכות התורה והרי לכאורה היא חייבת בחלק ממצוות התורה?
מהו הטעם לנט"י שחרית ומדוע קבעו חכמים בברכתה הנוסח "אשר קדשנו במצוותיו" בניגוד לשאר ברכות השחר?

תאריך: 
28/08/12 י' אלול התשע"ב
x

Audio Playlist