כיצד מונין את 3 הימים לאחר הלידה ע"מ לקבוע מעמד היולדת לענין הפטור מצום יוה"כ?

היש לספור ימים אלו "מעת לעת" או עפ"י ימים הלכתיים (קלנדריים) ?
מהו המקור ההלכתי של מרן השו"ע שפסק שהמנין אינו "מעת לעת" למרות שמדובר בהגדרה של חולה שיש בו סכנה?
מהם השיקולים ההלכתיים שהנחו את הגר"ע יוסף לפסוק בנושא זה לחומרה בניגוד למרן השו"ע ?

תאריך: 
03/09/12 ט"ז אלול התשע"ב
x

Audio Playlist