מי שנכשל בגניבת ציוד צבאי ובדעתו לחזור בתשובה, מה עליו לעשות?

האם רשאי להסתפק במשלוח מכתב אנונימי לשלטונות הצבא מבלי לדאוג להעברת הציוד למקום בטוח ?
האם החזרת הציוד במסגרת המבצעים של הצבא להשבת ציוד, לא נחשב כחזרה בתשובה ?

תאריך: 
04/09/12 י"ז אלול התשע"ב
x

Audio Playlist