בקש להחזיר ציוד שגנב מצה"ל, אך רשויות הצבא פטרו אותו בטענה שציוד זה אינו רלוונטי. מה עליו לעשות?

מהם ההבדלים בין מחילה ליאוש וההשפעות ההלכתיות שלהם על מחזיק בנכס שאינו שלו ?   
המלווה שהתייאש מלגבות את חובו, האם נפטר הלווה מחובת החזרת החוב?
מי שהתייאש מהנכס שלו שנגזל, האם בנסיבות אלה עובר הנכס לבעלותו של הגזלן?

תאריך: 
10/09/12 כ"ג אלול התשע"ב
x

Audio Playlist