דילוג לתוכן העיקרי

הכשר סוכה בעלת 2 דפנות מושלמות, היכן מעמידים צורת הפתח?

האם הדרישה לצורת פתח כהשלמה לדופן השלישית או ישנה חובה למקם צורת הפתח בדופן הרביעית ?
האם ניתן להכשיר סוכה ע"י העמדת צורות פתח בלבד במקום הדפנות תוך הסתמכות על דיני שבת "כסתום דמי"?