אחד גילה מציאה וחברו תפסה לאחר מכן, למי מהשניים שייכת המציאה החסרה סימנים?

באלו נסיבות תקנו חכמי ישראל שארבע אמותיו של אדם זוכות לו ומהי סיבת התקנה?

נפלה מציאה בתוך ארבע אמות של שני אנשים הנמצאים בצידי רשות הרבים, היש עדיפות לאחד על משנהו?

תאריך: 
15/10/12 כ"ט תשרי התשע"ג
x

Audio Playlist