האם מותר להתקין מיסבים על "עצי החיים" ע"מ להקל על גלילת ספר התורה?

היש סתירה עם ההלכה המחייבת לגלול ס"ת מבחוץ ואילו ההידוק יכול להיות בתוך הארגז ?

בס"ת שמותקנים בו מיסבים ישנו קושי להעמיד היריעות על התפר, האם עובדה זו תשפיע על הדין בנושא?

תגיות: 
תאריך: 
28/10/12 י"ב חשון התשע"ג
x

Audio Playlist