דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר לנטרל בשבת מע' אזעקה ביתית ע"מ שלא להכשל שוב ושוב בכיבוי והדלקה של הנוריות?

היש להעדיף ביצוע פעולת הניטרול בשבת ע"י ילד קטן?

כשלא ניתן להשיג גוי מהם הדרכים ההלכתיות המומלצות במצב זה?