כלה הלחם בזמן הסעודה והביא לחם מהחנות, האם חייב לברך גם על הלחם שהובא?

מה הדין אם החזיק במאכל וברך עליו ונפל ונמאם והביאו לו מאותו מין במקומו, האם יחזור ויברך?

באלו נסיבות עליו לחזור ולברך על המאכל הנוסף ובאלו נסיבות יהיה פטור מן הברכה?

תגיות: 
תאריך: 
07/11/12 כ"ב חשון התשע"ג
x

Audio Playlist