דילוג לתוכן העיקרי

האם חייב תלמיד לעמוד בפני רבו כל אימת שרואהו נכנס ויוצא?

היש הבדל בדין בין תלמיד שנמצא תדיר בבית המדרש לבין דין התלמיד שרואה את רבו באקראי?