הנוהגים לשיטת הרמב"ם, האם גם כאשר פסיקותיו נגד שיטת הקבלה והרי יש עדות שחזר בו בערוב ימיו?

"ברי ושמא, ברי עדיף", היש להעדיף שיטה ברורה כב"משנה תורה" לדעות שונות של המקובלים שלא התגבשה לכלל שיטה?

האם ניתן לשנות הלכות מקובלות מדורי דורות במקרים שנחשפים ספרים המציגים פסקי הלכה שונים המיוחסים לגדולי ישראל?

עד כמה ניתן להסתמך על שמועות ובעוד שלא מצינו התבטאות בכתב של מי שהשמועה עליו כעדות לכך?

תאריך: 
10/11/12 כ"ה חשון התשע"ג
x

Audio Playlist