שמע אזעקה בליל שבת באזור של שכיחות סיכון קטנה להתקפת טילים, האם מותר לחלל השבת?

האם בנושאי פיקוח נפש מחללין השבת כל אימת שיש ספק קל ואפילו הקל שבקלים?

כיצד על הציבור להיערך לתפילות השבת וקריאת התורה בנסיבות אלו?

תאריך: 
17/11/12 ג' כסלו התשע"ג
x

Audio Playlist