כיצד ראוי לומר "מי שברך" בשבת?

מהי דעתו של רבינו הרמב"ם לגבי אמירת "מי שברך"?

למרן השו"ע האם רשאי לומר "מי שברך" לחולה על דרך הבקשה? 

מה היה הסדר של אמירת  "מי שברך" בקהילת יהודי תימן טרם עלייתם ארצה? 

תאריך: 
19/11/12 ה' כסלו התשע"ג
x

Audio Playlist