דילוג לתוכן העיקרי

מהי עמדתו של הרמב"ם לגבי מינוי קטין לדיין?

מרן השו"ע הביא בפסקיו הן את שנאמר בתלמוד הבבלי והן את שנאמר בתלמוד הירושלמי. מדוע, איפוא, שתק הרמב"ם?

מהם, אם כן, לפי הרמב"ם התנאים המינימליים שיתקיים בחכם ע"מ שיוכל להיות מועמד למינוי כדיין?