דילוג לתוכן העיקרי

שמן זית להדלקת נר חנוכה מצווה מן המובחר, האמנם?

מה היה מנהגם הקדמון של יהודי תימן ובאלו שמנים הדליקו את נרות החנוכה?

לשיטת המעדיפים שימוש בשמן זית, האם יוצאים חובה גם בשמן זית מוצק?

מדוע התעלם הרמב"ם מדעתו של ריב"ל בגמרא ולא פסק שמצווה מן המובחר להדליק בשמן זית?