דילוג לתוכן העיקרי

היש הנחיות מיוחדות להדלקת נר חנוכה שחל במוצאי השבת?

לשיטת הרמב"ם המגביל כמו בתלמוד את זמן הדלקת הנר, כיצד ניתן לעמוד בפרק זמן זה כשההדלקה מתבצעת בערב שבת ובמוצאי השבת?

הנוהגים לפי שיטת רבינו תם, האם רשאים להדליק נר חנוכה לפני מועד צאת השבת המחושב לשיטתם? 

כיצד, אם כן, רצוי להתארגן למצוות הדלקת נר חנוכה מבלי להתחכך בסיכון של "ברכה לבטלה"?