דילוג לתוכן העיקרי

שכח לברך הברכות בעת הדלקת נר ראשון של חנוכה, האם יחזור ויברך?

האם דינה של ברכת "שהחיינו" כברכת המצווה שאינו רשאי לחזור ולברך לאחר שנעשתה המצווה?

היש פרק זמן מוגדר לאותן ברכות שרשאי לחזור ולברך למרות שנעשתה המצווה?

האם חובת הרואה נרות חנוכה לברך "שהחיינו" למרות שלא הדליק, מורה שטווח הזמן שלה אינו צמוד בהכרח לרגע קיום המצווה?