היש חיוב לעמוד במהלך חזרת הש"ץ?

האם חובת העמידה מוגבלת רק עד לאחר הקדושה ולאחר מכן מותרת הישיבה?

היש חובה בעמידה או די בחובת השתיקה במהלך חזרת הש"ץ?

מהו המנהג הקדמונים של יהודי תימן והאם יש לו מקום גם בימינו?

 

 

תאריך: 
18/12/12 ה' טבת התשע"ג
x

Audio Playlist