כספי עיזבון, האם מותר להתעסק בהם לצרכי היתומים אף בעסקאות הנושאות רבית?

האם גם בנסיבות כאלה גזרו חכמי ישראל על איסור עיסקאות שיש בהם חשש לאבק רבית?

האם ההקלה באבק רבית חלה רק על כספי עיזבון שנפלו ליתומים קטינים? 

 

תאריך: 
19/12/12 ו' טבת התשע"ג
x

Audio Playlist