מצא אבדה והתקשר לבעלים שסרבו לקבלה בטענה שקבלו הפיצוי מחב' הביטוח, מה עליו לעשות?

האם זכאי המוצא לדרוש מהבעלים תמורה כלשהי עבור השבת האבדה ללא קשר להוצ' שנגרמו לו?

האם רשאי המוצא שלא לקיים מצוות השבת אבדה תוך התעלמות ממנה על רקע הנסיבות התמוהות ומחשידות? 

מה על המוצא בנסיבות אלו לעשות והאם רשאי לתרום המציאה לנזקקים כאלו היה זה ממונו?

 

תאריך: 
06/01/13 כ"ד טבת התשע"ג
x

Audio Playlist