היש הגנה במשפט העברי על זכויות יוצרים וקנין רוחני?

מהם היתרונות של ההלכה בנושאים אלו על המשפט הכללי ואלו מנגנוני אכיפה וסנקציות מטילה על העבריין?

היעלה על הדעת שהיועץ רשאי לנכס את היצירה לעצמו למרות הטורח והמשאבים שהשקיע המחבר? 

האם גניבת יצירה תורנית היא בגדר חילול השם שעונשה חמור מאד בדיני שמים?

 

תגיות: 
תאריך: 
15/01/13 ד' שבט התשע"ג
x

Audio Playlist