היש איסור הלכתי להעתיק בבחינות?

האם מדובר במעשה בלתי מוסרי בלבד שאינו מגיע לרמת עבירה הלכתית ?

מה המשמעות של חומרת איסור גניבת דעת ועל מה ובאיזה נסיבות הוא חל? 

היש לחשוש בנסיבות מסויימות אף לעבירה של גניבת ממון ?

 

תאריך: 
16/01/13 ה' שבט התשע"ג
x

Audio Playlist