הפושט יד שאיננו נזקק, כיצד יש להתייחס אליו?

מהם ההבדלים בגדרי הצדקה ובאלו נסיבות נותנים פרוטות ללא דרישה וחקירה?

האם המחוייבות לתת פרוטה לפושט יד הינה גם כאשר בוודאות ידוע שהינו מתחזה?

באלו תנאים ניתן להוציא בדין כסף מפושט יד שנתברר שהינו מתחזה לעני?

 

תאריך: 
17/01/13 ו' שבט התשע"ג
x

Audio Playlist