שלח מאכל חלבי לחבר שאכל בשרי או מיני מתיקה לחבר סוכרתי, האם יצא י"ח מצוות משלוח מנות?

האם על שולח המנות לבדוק ולוודא איזהו מזון שחברו מנוע מלאכול מסיבות כלשהן?

האם ניתן לצאת י"ח משלוח מנות גם בשליחת תבלינים?

שלח לחברו עוף או בהמה שחוטים או בשר חי, האם יצא ידי חובתו?

 

תגיות: 
תאריך: 
25/02/13 י"ד אדר התשע"ג
x

Audio Playlist