דילוג לתוכן העיקרי

דירה שהושכרה לציבור מתפללים כבית כנסת, מה מעמד הקדושה שלה עם סיום תקופת השכירות?

 

 

 

האם מעמד העראי של בית הכנסת המושכר לזמן מוגבל, מפחית את רמת הקדושה מבחינת הציבור?

הניתן להחשיב את תק' השכירות כמכירה לתק' מסויימת שתגרום למקום להתקדש בקדושת בית הכנסת?