דילוג לתוכן העיקרי

כלי הטעון הכשר בהגעלה, האם רשאים להכשירו בנסיבות מסוימות בהשרייתו במים 3 ימים מעת לעת?

לשיטת הסוברים "כבוש כמבושל", היש הבדל בדין כלי חרס שבלע כתוצאה מבישול מדין הכלי שבלע מהכבישה?

הניתן ללמוד על דרכי הכשר כלי חרס לפסח מדיני ההכשר של חביות יין נסך לשימוש הישראל?