"וכל דצריך לפסח ייתי ויפסח"-האומנם, והרי הפסח אינו נאכל אלא למנוייו?

היש בקריאה זו פניה אל אותם שאינם בני ברית הרוצים להתגייר ולהסתופף בצילה של החירות מהיצרים?

 

תגיות: 
תאריך: 
22/03/13 י"א ניסן התשע"ג
x

Audio Playlist