מושכר שננטש, האם רשאי המשכיר לבטל השכירות ע"מ למנוע נזקים מהמושכר למרות שקבל כל דמי השכירות?

כאשר השוכר יתחייב לפצות המשכיר בנזקים העתידיים להיגרם מהנטישה, האם גם אז רשאי המשכיר להעמיד המושכר לאחרים?

בנסיבות שנגרמו נזקים למושכר עקב הנטישה, האם ניתן לחייב את השוכר לפצות את המשכיר?

 

תאריך: 
28/04/13 י"ח אייר התשע"ג
x

Audio Playlist