נתברר שהמזגן והרדיו ברכב ששכר לא פעלו, האם זכאי לתבוע פיצוי מחב' ההשכרה בגין חוסר הנוחות שנגרם לו?

באלו תנאים ובאלו נסיבות רשאי השוכר, עפ"י ההלכה, לנכות מדמי השכירות את דמי חוסר הנוחות שנגרם לו? 

 

תאריך: 
26/04/13 ט"ז אייר התשע"ג
x

Audio Playlist