הקורא ק"ש על המיטה, האם כפוף לכל הדינים שנאמרו במצוות ק"ש?

האם רצוי לקרוא את כל שלש הפרשיות של ק"ש אף על המיטה?

 

תאריך: 
01/05/13 כ"א אייר התשע"ג
x

Audio Playlist