דילוג לתוכן העיקרי

נגרם נזק לרכוש חברו כתוצאה מהבערת מדורת ל"ג לעומר, האם חייב לפצות הניזק?

האם תעמוד למדליקי המדורה הטענה לפטור היות והם הדליקו הדלקה של מצווה?

היש נסיבות שיתחייב בנזקי חברו שנגרמו מהאש אף אם הדליק אותה ברשותו? 

עד כמה במקרי נזיקי אש יש לברר את רמת האחריות לנזק הן של מדליקי המדורה והן של בעל הרכוש שניזק?