האם מותר להפוך את פסוקי התנ"ך לזמר ושירה?

באלו נסיבות ובאלו תנאים מותר לשלב פסוקים מן התנ"ך?

 

תאריך: 
02/05/13 כ"ב אייר התשע"ג
x

Audio Playlist