דילוג לתוכן העיקרי

האם התמודדות על כהונת רב ראשי נחשבת כנסיון להדיח את הרב המכהן במשרה זו?

היש, עפ"י ההלכה, להגביל משיקולי גיל את תקופת הכהונה של הנושא במשרת רב ראשי?

מהי הסיבה העיקרית שקהילות ישראל בגולה בחרו רבנים לתקופות קצובות?

מהם מנגנוני הבקרה במסגרת ההלכה על תקינות תפקודו של המכהן כרב ראשי?