דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר בשבתות ויו"ט להלוות מצרכי מזון ולקחת משכון להבטחת החזרת ההלוואה?

ממה חששו חכמי ישראל כשגזרו על האיסור להלוות או לפרוע בשבתות וימים טובים? 

מדוע נקבע בהלכה שניתן לתבוע בבית דין פרעון הלוואה שכזו והרי הלוואה זו באה בעבירה ?