דילוג לתוכן העיקרי

האם יורשים חייבים לשלם מה שהתנדב אביהם המנוח לבית הכנסת?

היש עליהם חובה מדין כיבוד אב לפרוע חוב אביהם גם כשאין מספיק נכסים בעיזבון לכיסוי החובות?

מהו המעמד של התחייבות מי שעולה לתורה לתרום או להתנדב סך מסויים לביהכ"נ?