ציבור שטעו בקריאת הפרשה כסדרה, היש עליהם להוציא ס"ת ולקרוא שוב הפרשה המתאימה?

באלו נסיבות יצאו ידי חובת קריאה בתורה למרות שלא קראו מס' פסוקים הנדרש וכיו"ב?

מה על הציבור לעשות אם מנין העולים היה בהתאם להלכה אך טעו וקראו שלא עפ"י חובת היום? 

 

 

תאריך: 
14/05/13 ה' סיון התשע"ג
x

Audio Playlist