דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר לכבות להבת גז בשבת?

האם הפסקת זרימת הגז לכיוון הלהבה אינו נחשב מכבה אלא חציצה בין האש לבין חומרי הבעירה?

היש להשוות דין זה לדין המסתפק מן השמן מהקערה של הנר שחייב מדאורייתא משום מכבה?

מדוע נחשב המסתפק מן השמן כמכבה והרי אין הלהבה אוחזת בכל חלקי השמן ?